Polityka Prywatności


 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Forvega Krzysztof Zamojski z siedziba w Prusy, ul. Cyprysowa 14, 32-010 Kocmyrzów, tel. 505 453 448, e-mail: kontakt@forvega.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE PONIEWAŻ:

 1. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu:
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w naszym Sklepie, a także dostarczenie produktów do Ciebie,
  • zakładanie i zarządzanie Twoim kontem
  • realizowanie reklamacji lub innych zgłoszeń
  • kontaktowanie się z Tobą m.in. w celach związanych z świadczonymi usługami
 2. Wymagają tego od nas przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Mamy prawnie uzasadniony interes do ich przetwarzania, którym jest:
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie i przestrzeganie zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  • kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji w celach m.in. marketingowych, na które wyraziłeś zgodę, a także obsługa Twoich próśb przekazanych do nas, a niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy,
  • dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowanie sposobu prezentacji oferty na podstawie Twojej aktywności w Sklepie,
  • monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie w celu przeprowadzania badań i analiz m.in. pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
  • prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług z Naszej oferty,
  • organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych, pocztowych bądź kurierskich,
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczeń, a także wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych itp.
 4. Jeżeli na to wyrażasz zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, a także przesyłania informacji handlowych, informacji o ofertach oraz wydarzeniach, w których możesz wziąć udział,
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY:

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:      Poniżej dane osobowe, które są koniecznie w celu zawarcia z Tobą umowy i zrealizowania Twojego zamówienia. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mieć możliwości dokonania zakupów w naszym Sklepie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. przepisy podatkowe lub rachunkowe) możemy prosić Cię o podanie innych niezbędnych danych.
  • Imię i Nazwisko
  • Adres do wysyłki
  • Adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności)
  • Dane firmowe jeżeli są wymagane do realizacji zamówienia (fakturowanie, wysyłka na adres firmowy itp.)
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu kontaktowego
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Sklepem internetowym.
 3. Poza przypadkami wymienionymi w punkcie 1 przekazanie nam wszystkich innych danych jest dobrowolne.

 

§3 ADMINISTRATOR I ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Forvega Krzysztof Zamojski z siedzibą w Prusach przy ul. Cyprysowej 14, 32-010 Kocmyrzów, NIP 682 168 16 88, REGON 380008412. Możesz się z nami skontaktować telefonicznie: 505 453 448, lub e-mailowo: kontakt@forvega.pl
 2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • w zależności od wyboru sposobu dostawy przesyłki, Administrator udostępnia dane Klienta podmiotowi, który wykona tą usługę
  • w zależności od wyboru sposobu płatności Administrator udostępnia dane klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu wskazany w Sklepie sposób płatności
  • Administrator udostępnia dane klienta na potrzeby programu do fakturowania, z którego korzysta
  • Administrator udostępnia dane klienta firmie księgowej z którą ma podpisaną umowę na świadczenie usług księgowych
  • w przypadku, gdy towar jest wysyłany bezpośrednio z hurtowni lub od producenta do Klienta, z pominięciem magazynu Sklepu, Administrator udostępnia dane klienta odpowiedniemu podmiotowi (hurtowni lub producentowi) w celu zrealizowania wysyłki
  • Administrator udostępnia dane Klienta na cele oprogramowania z którego korzysta do realizacji mailingu, marketingu i prowadzenia statystyk, na użytek własny

 

§4 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 6. Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§5 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

§6 GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY, HOTJAR WEB ANALYTICS, SALESMANAGO

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego oraz ułatwiają komunikację z Klientem.
 2. Google Analytics, HotJar, oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).
 3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
 4. Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Sklepu Internetowego.
 5. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
 8. HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.
 9. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.
 10. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  • Certyfikat SSL.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel