Już jest! Nowa opcja dostawy do punktów odbioru - DPD Pickup 🚚

Prawo odstąpienia od umowy

Dokładamy wszelkich starań, by sprzedawane przez nas produkty były wysokiej jakości, a zakupy w naszym sklepie internetowym zawsze satysfakcjonowały naszych Klientów. Zobowiązujemy się do dostarczenia klientom zakupionych przez nich produktów bez wad, jeżeli jednak zdarzy się, że zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości skontaktuj się z nami i wspólnie poszukamy przyczyn i rozwiązania zaistniałego problemu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Forvega Krzysztof Zamojski, ul. Kocmyrzowska 165, 32-010 Sulechów, kontakt@forvega.pl, Telefon: 574 376 658 ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) lub skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Klient. Nie przyjmujemy więc przesyłek za pobraniem.

Zwroty prosimy kierować na adres:
Forvega Krzysztof Zamojski
ul. Kocmyrzowska 165
32-010 Sulechów

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sklepu forvega.pl informuje swoich klientów o tego typu produktach w opisie na karcie towaru.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat Forvega Krzysztof Zamojski, ul. Kocmyrzowska 165, 32-010 Sulechów, kontakt@forvega.pl , Telefon: 574 376 658
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Czas na złożenie reklamacji to 24 miesiące od daty otrzymania towaru.

Reklamacje można składać:
- na piśmie na adres: Forvega Krzysztof Zamojski, ul. Kocmyrzowska 165, 32-010 Sulechów
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@forvega.pl.
- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się:
(1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
(3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację.
Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

USZKODZONA PRZESYŁKA

Nasze towary na czas przesyłki starannie zabezpieczamy, by Klient otrzymał je w nienaruszonym stanie. Z tego też powodu prosimy Cię o niezwłoczne poinformowanie nas, jeżeli otrzymasz uszkodzoną przesyłkę. Poniżej przedstawiamy nasze zalecenia pomocne przy składaniu reklamacji na towar z uszkodzoną przesyłką:

  • otwórz przesyłkę w obecności kuriera i sprawdź jej stan
  • jeżeli stwierdzisz uszkodzenia wynikłe z transportu, poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkody, który będzie stanowił podstawę reklamacji
  • zalecamy również zrobienie zdjęć uszkodzonej przesyłki
  • wyślij do nas reklamacje z załączonym protokołem i zdjęciami na adres kontakt@forvega.pl

Powyższe punkty są tylko naszymi zaleceniami mającymi za zadanie usprawnić proces reklamacji. Nie są one obowiązkowe, jednak pomogą Ci sprawnie i szybko rozwiązać problem z uszkodzoną przesyłką.

Jak zgłosić protokół szkody?
W przypadku zauważenia ubytku, należy sporządzić protokół szkody. Powinien być podpisany zarówno przez odbiorcę jak i przedstawiciela firmy kurierskiej (kierowcę).

Formularz powinien być sporządzony niezwłocznie po otrzymaniu uszkodzonej przesyłki i zawierać:
1. datę i godzinę sporządzenia formularza szkody,
2. datę i godzinę doręczenia przesyłki do odbiorcy,
3. opis stanu przesyłki (opakowania i produktu), opis szkody, informację o tym jak była zapakowana przesyłka.

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na każde otarcie lub wgniecenie kartonu. Często samo opakowanie nie jest naruszone, natomiast produkt został wewnątrz uszkodzony.

Protokoły szkody, które możesz złożyć on-line lub pobrać wzór:
DPD - przejdź do formularza.
InPost - przejdź do formularza.
Pocztex - wzór protokołu do pobrania - przejdź do plików.
JAS - wzór protokołu do pobrania - przejdź do plików.
Geis - wzór protokołu do pobrania - przejdź do plików.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 1665 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-29
Uprzejma i bezbłędna
2024-06-28
Szybka dostawa i bardzo fajny, porządny produkt
pixel